Полезно

Защо трябва профилактика на климатика?

Климатикът е електроуред, който за да работи ефективно и безаварийно и за да има дълъг живот се нуждае от периодично техническо обслужване. Извършването на регулярна профилактика на климатика намалява вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти. Препоръчителния период за профилактика на климатик е поне 1 път годишно. Всяка машина независимо от функциита, които изпълнява и експлоатацията си, се нуждае от поддържка. Климатикът не прави изключение от правилото, Всъщност той се замърсява няколко пъти по-бързо от всеки друг уред . Това се дължи на факта, че климатикът играе ролята на една много мощна прахосмукачка, през която минават стотици кубични метра въздух ежедневно, както през вътрешното, така и през външното тяло,климатиците имат свойството да задържа праховите частици и всички пренасяни по въздуха бактерии по топлообмениците.с което намалява ефективноста на климатика и води до повреди. Профилактика на климатик включва няколко операции: 1. Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатика • Разглабяне на предния панел на климатика за пълен достъп до изпарителя • Почистване фреоновата пита от грубите частици със четка. • Напръскване на фреоновата пита с обезмаслител и специализиран антибактериален спрей предназначен за почистване на климатици.Той почиства, ароматизира, създава защитен слой, повишава ефективността на топлоотделянето и охлаждането на вътрeшното тяло. • Впръскване с помпа на чиста вода, която изчиства препарата и мърсотията от изпарителя и я изкарва през дренажната тръба. • Изчистване на кондензната вана. • Измиване на разкаченият панел преди неговото сглобяване. • Замерване на входящата и изходящата температура на вътрешното тяло. 2. Преглед на външното тяло на климатика • Почистване на пита на външното тяло • замерване на налягането на фреона при необходимост! ПОЛЗИ ОТ ПРОФИЛАКТИКАТА НА КЛИМАТИКА: Намаляване консумацията на ток Увеличаване на отоплителната мощност По-безшумна работа на климатика Премахване на миризмите на мухъл Премахване на бактериите и микроорганизмите Удължаване живота на климатика, намалява вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти Цена на профилактиката за 1 брой климатик с включени препарати и труд е 55лв.без ДДС

“Жар Клима“ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-23760 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.