Полезно

Монтаж на климатик

  1. Правила за монтаж на вашият климатик

За да бъде монтиран добре Вашият климатик и за да работи дълго и безпроблемно с висока ефективност и нисък разход на електроенергия, при монтажа трябва да бъдат спазвани следните условия:

- вътрешното и външното тяло да бъдат надеждно закрепени и идеално нивелирани;

- да бъдат спазени предписанията на производителя за отстояние от околните стени, таван, ел.уреди и др.

- тръбите и тръбните връзки по които циркулира хладилният агент /фреон/ да бъдат херметични за да няма изтичане и загуба на хладилен агент;

- съединяващите тръби трябва да бъдат със съответния диаметър и дебелина на стената според предписанията на производителя. Намаляване сечението на тръбите или приплескване (смачкване) не се допуска, защото възпрепятства нормалната циркулация на хладилния агент и малко или много /или съвсем, зависи колко е намалено сечението на тръбата/ влошава работата на климатика. Затова, когато свързващите тръби трябва да бъдат огъвани с малък радиус, това се прави само с помощта на специализирани инструменти.

- при монтаж на вътрешното тяло по-ниско от външното задължително трябва да бъдат направени маслоуловители на свързващите тръби при по-дълъг тръбен път, за да бъде осигурено нормалното връщане на маслото в компресора.

- на свързващите тръби трябва да бъде поставена топроизолация по цялата дължина на тръбния път от вътрешното до външното тяло, за да се избегне кондензиране на вода и големи загуби на топлина или студ, а тази част от тях, която е извън помещението трябва да бъде обвита с бандажна лента, която предпазва топлоизолационния материал от стареене.

- след монтиране на климатика свързващите тръби и вътрешното тяло трябва задължително да бъдат ВАКУУМИРАНИ /да бъде изтеглен въздухът и влагата/ с ВАКУУМПОМПА, а не с някой стар компресор от хладилник или климатик, както правят някои "майстори". ВНИМАНИЕ! Някои фирми изобщо не вакуумират климатика при монтажа, за да пестят време! Поради това в системата остават влага и атмосферни газове, които в по-малка или по-голяма степен влошават работата на климатика и неговите характеристики.

 

ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ФИРМАТА ИЛИ МОНТАЖНАТА ГРУПА, КОЯТО МОНТИРА ВАШИЯ КЛИМАТИК ДА ИЗВЪРШИ ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ ! ! !

 

 

 

“Жар Клима“ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-23760 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.