Климатици

Категории

Производители

Енергиен клас охлаждане

Енергиен клас отопление

Общо: 72 климатици

Mitsubishi Electric

MXZ-2D42VA

Енергиен клас охлаждане: A++
Охлаждане: 4.4 (kW)
Енергиен клас отопление: A+
Отопление: 4.8 (kW)
Цена: 2 600,00 лв.
Treo

Treo CF-I48CA1

Енергиен клас охлаждане: *
Охлаждане: 12.2 (kW)
Енергиен клас отопление: *
Отопление: 12.3 (kW)
Цена: 3 299,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 45 LRLA

Енергиен клас охлаждане: A
Охлаждане: 12.5 (kW)
Енергиен клас отопление: A
Отопление: 14 (kW)
Цена: 6 649,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 36 LRLE

Енергиен клас охлаждане: A++
Охлаждане: 10 (kW)
Енергиен клас отопление: A+
Отопление: 11.2 (kW)
Цена: 4 899,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 30 LRLE

Енергиен клас охлаждане: A++
Охлаждане: 8.5 (kW)
Енергиен клас отопление: A+
Отопление: 10 (kW)
Цена: 4 199,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 24 LVLA

Енергиен клас охлаждане: A+
Охлаждане: 6.8 (kW)
Енергиен клас отопление: A
Отопление: 8 (kW)
Цена: 3 399,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 18LVLB

Енергиен клас охлаждане: A++
Охлаждане: 5.2 (kW)
Енергиен клас отопление: A+
Отопление: 6 (kW)
Цена: 3 250,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 14LVLB

Енергиен клас охлаждане: A+
Охлаждане: 4.3 (kW)
Енергиен клас отопление: A++
Отопление: 5 (kW)
Цена: 2 850,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RCG 12LVLB

Енергиен клас охлаждане: A++
Охлаждане: 3.5 (kW)
Енергиен клас отопление: A+
Отопление: 4.1 (kW)
Цена: 2 680,00 лв.
Fuji Electric

Fuji Electric RGG14 LVCA

Енергиен клас охлаждане: A+
Охлаждане: 4.2 (kW)
Енергиен клас отопление: A++
Отопление: 5.2 (kW)
Цена: 2 999,00 лв.

“Жар Клима“ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-23760 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.