За нас

Дейност

Фирма JAR Clima e частна бързоразвиваща се компания основана през 2000 година и функционираща изцяло в сферата на климатизацията, вентилацията и отоплението с цел постигането на максимална прецизност и компетентност. Тя е специализирана в доставката и монтажа на климатични и вентилационни инсталации за битови, обществени, промишлени помещения и сгради, както и тяхното цялостно гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Фирмата предлага широка гама продукти на признати и установени марки на нашия пазар, а именно Fujitsu-General, Panasonic, Hitachi, Haier, Samsung, LG и много други.

В основата на успеха на компанията стои индивидуалния подход, който има фирмата към всеки един от своите клиенти. Тя умее правилно да избере подходящия климатик по топлинна мощност и енергийна ефективност за нуждите на съответното помещение, спазва стриктно технологичните операции по монтаж и пускане на климатика, които от своя страна гарантират нормална и дълготрайна експлоатация, притежава качествена апаратура за монтаж и поддръжка на климатици, работи чисто и се стреми да задоволи всяко желание на клиента, коректно изпълнява гаранционните ангажименти и не на последно място разполага с висококвалифицирани специалисти за ремонт и профилактика на климатичните инсталации.

Мисия

Мисията на фирма JAR Clima е да осигурява на своите клиенти висококачествени продукти, съобразени с техните потребности, като спомага развитието и растежа на своята търговска дейност осъществявана във висококонкурентната среда чрез инвестиране и развитие на търговската мрежа и човешките ресурси.

Стратегия

Следвайки своята дългогодишна стратегия и изпълнението на поставените си цели и задачи, а именно да стане първа сред фирмите със сериозно присъствие на пазара, постоянно увеличаване на пазарния си дял чрез атрактивна ценова политика, осигуряване на съвременен пакет от продукти, и не на последно място, да поддържа високо ниво на обслужване на своите клиенти, JAR Clima е постигнала забележителни успехи през своето 18-годишно съществуване.

От периода на основаването на фирмата до 2011 година над 5000 клиента предпочетоха JAR Clima за свой партньор, като техният брой непрекъснато нараства.

“Жар Клима“ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-23760 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.